Floating market & “Light&Sound Show” @ King Naresuan Movie Studio Kanchanaburi.

Floating market & Light&Sound  “River of Thai Show” at King Naresuan Movie Studio Kanchanaburi. Light&Sound  “River of Thai” Presents trading relationships with international country in Ayutthaya era. Floating market open  4-10 March 2015 at 12.00 til 21.00 every day at King Naresuan Movie Studio Kanchanaburi. about 20 minutes from Sabai@Kan resort. ครั้งแรกที่เมืองกาญจน์จะมีการแสดงโชว์พร้อมตลาดน้ำ ณ กองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. ภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น อาหาร และมีการแสดงวัฒนธรรม และการแสดงแสงสีช่วงค่ำ ชมฟรีตลอด งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2558 -10 มีนาคม 2558 ที่กองถ่าย อ.ลาดหญ้า เพียง 20นาทีจากตัวเมือง ด้วยฉากสมัยอยุธยาที่ได้รับการปรังปรุงเพิ่มจากกองถ่าย เชื่อได้ว่าการแสดงและบรรยากาศต้องอลังการแน่นอน อย่าลืมมาเที่ยวกาญจนบุรีกันนะครับ  
Comments are closed.